Cho thuê tài khoản Google Ads

 Chúng tôi không thể hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin về việc cho thuê tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ dịch vụ nào vi phạm các chính sách hoặc điều khoản sử dụng của Google. Việc chia sẻ hoặc thuê tài khoản Google Ads có thể bị xem là vi phạm và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm khóa tài khoản hoặc hình phạt pháp lý.

 Thay vào đó, nếu bạn quan tâm đến việc quảng cáo trên Google Ads, bạn nên tạo và quản lý tài khoản của riêng bạn. Google cung cấp các công cụ và hỗ trợ để bạn có thể tự quảng cáo một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định của họ.

 Nếu bạn cần sự giúp đỡ về việc quảng cáo trên Google Ads hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quảng cáo trực tuyến, hãy đến nguồn cung cấp dịch vụ quảng cáo chính thức của Google hoặc tìm kiếm các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến để được tư vấn và hỗ trợ.

Điện thoại: 0987 838 199

Trả lời