Đưa địa chỉ doanh nghiệp lên Google Maps

Để đưa địa chỉ doanh nghiệp của bạn lên Google Maps, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Đăng Nhập vào Tài Khoản Google My Business:

  • Truy cập trang web Google My Business: https://www.google.com/business/.
  • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Nếu bạn chưa có, bạn cần tạo một tài khoản Google trước khi tiếp tục.

2. Thêm Thông Tin Doanh Nghiệp:

  • Sau khi đăng nhập, nhấp vào nút “Thêm vị trí của bạn” hoặc “Bắt đầu”.
  • Nhập thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, trang web, loại hình doanh nghiệp và thông tin khác.

3. Xác Định Vị Trí trên Bản Đồ:

  • Dùng công cụ tìm kiếm trên bản đồ để xác định vị trí chính xác của doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể di chuyển và phóng to để chính xác hóa vị trí của mình.

4. Xác Nhận Thông Tin:

  • Kiểm tra lại thông tin đã nhập và xác nhận thông tin của bạn.
  • Đôi khi, Google có thể yêu cầu xác minh thông tin doanh nghiệp bằng cách gửi thư xác nhận hoặc thông qua điện thoại.

5. Hoàn Thành:

  • Sau khi xác nhận, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ được hiển thị trên Google Maps và trong kết quả tìm kiếm của Google.

Bằng cách này, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và đến địa chỉ doanh nghiệp của bạn trên Google Maps. Đồng thời, địa chỉ doanh nghiệp của bạn cũng sẽ xuất hiện trên các nền tảng và dịch vụ khác của Google, giúp tăng cơ hội tiếp cận và khám phá của khách hàng.

 
 
 
 

Trả lời