Chứng chỉ bảo mật Ssl

Chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) là một giao thức bảo mật dùng để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của người dùng và máy chủ web. Khi một trang web được cài đặt SSL, thông tin được mã hóa trước khi được gửi qua mạng, ngăn chặn hacker khai thác thông tin. Dưới đây là một số thông tin về chứng chỉ SSL:

1. Loại Chứng Chỉ SSL:

 • Chứng chỉ SSL Tổ Chức: Xác minh danh tính của doanh nghiệp và cung cấp bảo vệ cho một số lượng không giới hạn các tên miền con.
 • Chứng chỉ SSL Cá Nhân: Dành cho cá nhân và cung cấp bảo vệ cho một tên miền duy nhất.
 • Chứng chỉ SSL Mở Rộng: Bảo vệ nhiều tên miền hoặc các miền con khác nhau với một chứng chỉ duy nhất.

2. Lợi Ích của SSL:

 • Bảo Mật Dữ Liệu: Mã hóa thông tin truyền tải giữa máy tính của người dùng và máy chủ web.
 • Tăng Tin Cậy: Chứng chỉ SSL hiển thị biểu tượng “cái khóa” hoặc “biểu tượng an toàn” trong thanh địa chỉ trình duyệt, làm tăng sự tin cậy của người dùng.
 • SEO Tốt Hơn: Google ưa thích các trang web đã cài đặt SSL, và có thể đánh giá cao chúng trong kết quả tìm kiếm.

3. Cách Nhận SSL:

 • Từ Nhà Cung Cấp Lưu Trữ Web: Nhiều nhà cung cấp lưu trữ web cung cấp dịch vụ chứng chỉ SSL miễn phí hoặc với giá cả phải chăng.
 • Từ Nhà Cung Cấp Chứng Chỉ SSL: Các công ty như Let’s Encrypt cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí.
 • Từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ SSL Trực Tuyến: Bạn có thể mua chứng chỉ SSL từ các nhà cung cấp dịch vụ SSL chuyên nghiệp.

4. Cài Đặt và Bảo Trì:

 • Sau khi nhận chứng chỉ SSL, bạn cần cài đặt nó trên máy chủ web của mình.
 • Đảm bảo duy trì và cập nhật chứng chỉ SSL để đảm bảo tính bảo mật liên tục cho trang web của bạn.

Việc cài đặt chứng chỉ SSL là một phần quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu truyền tải trên trang web của bạn và tạo sự tin cậy cho người dùng.

Trả lời