Đăng ký Gmail Doanh Nghiệp Miễn Phí

Hiện tại, Google không cung cấp phiên bản miễn phí của Gmail doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ cung cấp một thử nghiệm miễn phí của Google Workspace (trước đây là G Suite) trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bạn phải chuyển sang gói trả phí.

Dưới đây là cách bạn có thể đăng ký thử nghiệm miễn phí của Google Workspace:

1. Truy cập Trang Đăng Ký Google Workspace:

  • Truy cập vào trang chính thức của Google Workspace tại Google Workspace.
  • Nhấp vào nút “Get Started” hoặc “Start Free Trial”.

2. Đăng Ký Tài Khoản:

  • Nhập thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký, bao gồm tên doanh nghiệp, số lượng người dùng, địa chỉ email doanh nghiệp mà bạn muốn sử dụng, và thông tin liên hệ.

3. Chọn Gói Dịch Vụ:

  • Chọn gói dịch vụ miễn phí hoặc thử nghiệm miễn phí, nếu có. Hiện tại, Google không cung cấp gói dịch vụ miễn phí cho doanh nghiệp, nhưng họ cung cấp một thử nghiệm miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định.

4. Xác Minh Tên Miền (tuỳ chọn):

  • Nếu bạn muốn sử dụng email doanh nghiệp với tên miền tùy chỉnh, bạn sẽ cần phải xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn. Google Workspace cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện điều này.

5. Bắt Đầu Sử Dụng:

  • Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách bắt đầu sử dụng Google Workspace cho doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý rằng thử nghiệm miễn phí của Google Workspace thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) trước khi bạn phải chuyển sang gói trả phí.

Trả lời