Đăng ký Tên miền Website miễn phí

Hiện tại, có một số dịch vụ cung cấp việc đăng ký tên miền website miễn phí. Tuy nhiên, các tên miền miễn phí thường có một số hạn chế và có thể không phù hợp cho mục đích kinh doanh hoặc chuyên nghiệp. Dưới đây là một số dịch vụ phổ biến cung cấp tên miền miễn phí:

1. Freenom:

  • Freenom cung cấp các tên miền miễn phí như .tk, .ml, .ga, .cf và .gq.
  • Bạn có thể đăng ký tên miền miễn phí trên trang web của Freenom và sử dụng chúng cho trang web cá nhân hoặc dự án nhỏ.

2. Dot.tk:

  • Dot.tk là một phần của Freenom và cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền miễn phí với đuôi .tk.
  • Bạn có thể đăng ký tên miền miễn phí trên trang web của Dot.tk và sử dụng chúng cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh nhỏ.

3. InfinityFree:

  • InfinityFree cung cấp dịch vụ lưu trữ web miễn phí kèm theo tên miền miễn phí với đuôi .epizy.com.
  • Bạn có thể đăng ký tên miền miễn phí và sử dụng dịch vụ lưu trữ của InfinityFree để tạo trang web cá nhân hoặc kinh doanh nhỏ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tên miền miễn phí thường có một số hạn chế như quảng cáo của nhà cung cấp, hạn chế về tính năng và không thể tạo ra ấn tượng chuyên nghiệp như các tên miền trả phí. Đối với mục đích kinh doanh hoặc chuyên nghiệp, bạn có thể muốn xem xét việc đăng ký tên miền trả phí từ các nhà cung cấp dịch vụ uy tín như GoDaddy, Namecheap, hoặc Google Domains.

Trả lời