Tạo Email Doanh Nghiệp Miễn Phí

Tạo một email doanh nghiệp miễn phí có thể được thực hiện thông qua các nhà cung cấp email miễn phí như Google Workspace (trước đây là G Suite) hoặc Zoho Mail. Dưới đây là cách bạn có thể tạo một email doanh nghiệp miễn phí bằng Google Workspace:

Bước 1: Đăng Ký Tài Khoản Google Workspace

  1. Truy cập vào trang web của Google Workspace
  2. Nhấp vào nút “Start Free Trial” hoặc “Get Started”.
  3. Nhập thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ email bạn muốn sử dụng và thông tin liên hệ.

Bước 2: Xác Minh Tên Miền (tuỳ chọn)

  • Google Workspace yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn để sử dụng email doanh nghiệp với tên miền tùy chỉnh (VD: yourname@yourbusiness.com).
  • Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm một bản ghi MX vào tài khoản DNS của bạn hoặc sử dụng các phương thức xác minh khác được cung cấp bởi Google.

Bước 3: Thiết Lập Hộp Thư và Tùy Chỉnh Cài Đặt

  • Sau khi tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể tạo các hộp thư email cho các thành viên trong tổ chức của bạn.
  • Tùy chỉnh cài đặt email như chữ ký email, cấu hình hộp thư và cài đặt bảo mật.

Bước 4: Bắt Đầu Sử Dụng

  • Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu sử dụng email doanh nghiệp của mình và gửi và nhận email từ địa chỉ doanh nghiệp của bạn.

Lưu Ý:

  • Google Workspace cung cấp một thử nghiệm miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) trước khi bạn phải chuyển sang gói trả phí.
  • Bạn cũng có thể sử dụng Zoho Mail để tạo email doanh nghiệp miễn phí, với một số hạn chế so với Google Workspace.

Tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể chọn nhà cung cấp email doanh nghiệp miễn phí phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Trả lời