Tạo Email Công Ty Miễn Phí

Tạo email công ty miễn phí có thể được thực hiện thông qua một số dịch vụ email miễn phí như Google Workspace (trước đây là G Suite) hoặc Zoho Mail. Dưới đây là cách bạn có thể tạo một email công ty miễn phí thông qua Google Workspace:

Bước 1: Truy cập Trang Đăng Ký Google Workspace

  1. Truy cập vào trang chính thức của Google Workspace tại Google Workspace.
  2. Nhấp vào nút “Get Started” hoặc “Start Free Trial” để bắt đầu quá trình đăng ký.

Bước 2: Đăng Ký Tài Khoản

  1. Nhập thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký, bao gồm tên công ty của bạn, số lượng người dùng, địa chỉ email công ty mà bạn muốn sử dụng, và thông tin liên hệ.
  2. Chọn gói dịch vụ miễn phí hoặc thử nghiệm miễn phí, nếu có.

Bước 3: Xác Minh Tên Miền (tuỳ chọn)

  • Google Workspace yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu tên miền của bạn để sử dụng email công ty với tên miền tùy chỉnh (VD: yourname@yourcompany.com).
  • Bạn có thể chọn xác minh bằng cách thêm một bản ghi MX vào tài khoản DNS của bạn hoặc sử dụng các phương thức xác minh khác được cung cấp bởi Google.

Bước 4: Thiết Lập Tài Khoản

  1. Sau khi tài khoản của bạn đã được xác nhận và kích hoạt, bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của Google Workspace.
  2. Tạo các tài khoản email cho các thành viên trong công ty của bạn và thiết lập quyền truy cập và cấu hình tùy chọn khác.

Bước 5: Tùy Chỉnh và Bắt Đầu Sử Dụng

  1. Tùy chỉnh cài đặt email như chữ ký email, cấu hình hộp thư và cài đặt bảo mật theo nhu cầu của bạn.
  2. Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu sử dụng email công ty miễn phí từ Google Workspace.

Lưu ý rằng Google Workspace có thể cung cấp một dịch vụ miễn phí hoặc một thử nghiệm miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bạn phải chuyển sang gói trả phí.

Trả lời