Gói Gmail Cho Doanh Nghiệp

Google Workspace (trước đây là G Suite) cung cấp các gói dịch vụ email cho doanh nghiệp với các tính năng và mức giá khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức. Dưới đây là một số gói dịch vụ Gmail cho doanh nghiệp mà bạn có thể xem xét:

1. G Suite Basic:

 • Giá: 6 USD/người dùng/tháng.
 • Bao gồm: Gmail doanh nghiệp, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Calendar, Google Meet, và các tính năng cơ bản khác.
 • Bảo mật: Bảo mật nâng cao với xác minh hai yếu tố và quản lý quyền truy cập.

2. G Suite Business:

 • Giá: 12 USD/người dùng/tháng.
 • Bao gồm: Tất cả các tính năng của G Suite Basic, bổ sung với Google Vault cho việc lưu trữ và quản lý email, và tính năng phân tích dữ liệu nâng cao.
 • Bảo mật: Bảo mật nâng cao với khả năng quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu.

3. G Suite Enterprise:

 • Giá: 25 USD/người dùng/tháng.
 • Bao gồm: Tất cả các tính năng của G Suite Business, bổ sung với tính năng nâng cao cho phép bạn quản lý và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp một cách toàn diện.
 • Bảo mật: Bảo mật cao cấp với các tính năng kiểm soát và phân tích dữ liệu mạnh mẽ.

4. G Suite for Education:

 • Dành cho tổ chức giáo dục với các tính năng tương tự như G Suite Basic nhưng miễn phí cho trường học và sinh viên.

5. G Suite for Nonprofits:

 • Dành cho tổ chức phi lợi nhuận với các tính năng tương tự như G Suite Basic nhưng được cung cấp miễn phí hoặc với giá ưu đãi.

Mỗi gói dịch vụ Gmail cho doanh nghiệp có những ưu điểm riêng và cung cấp các tính năng và mức độ bảo mật khác nhau. Bạn có thể chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp của bạn.

Trả lời