6 Dịch Vụ Email Cho Doanh Nghiệp

Dịch vụ email cho doanh nghiệp cung cấp các tính năng và công cụ cần thiết để tổ chức, quản lý và giao tiếp trong môi trường công việc. Dưới đây là một số dịch vụ email phổ biến được sử dụng trong doanh nghiệp:

1. Google Workspace (trước đây là G Suite):

 • Cung cấp Gmail Doanh nghiệp với địa chỉ email tùy chỉnh.
 • Bao gồm các ứng dụng văn phòng trực tuyến như Google Docs, Google Sheets và Google Slides.
 • Cung cấp lưu trữ đám mây với Google Drive.
 • Hỗ trợ họp trực tuyến với Google Meet.
 • Cung cấp bảo mật cao với các tính năng như xác minh hai yếu tố và quản lý quyền truy cập.

2. Microsoft 365 (trước đây là Office 365):

 • Cung cấp Outlook Doanh nghiệp với các tính năng email và lịch trực tuyến.
 • Bao gồm các ứng dụng văn phòng như Outlook, Word, Excel và PowerPoint.
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với OneDrive for Business.
 • Hỗ trợ họp trực tuyến với Microsoft Teams.
 • Cung cấp tính năng bảo mật như mã hóa email và bảo vệ chống phần mềm độc hại.

3. Zoho Mail:

 • Cung cấp email doanh nghiệp với địa chỉ email tùy chỉnh.
 • Bao gồm lịch và ghi chú trực tuyến.
 • Hỗ trợ tính năng lọc thư rác và chống virus.
 • Cho phép tạo các biểu mẫu và cuộc trò chuyện trong email.

4. ProtonMail for Business:

 • Cung cấp email doanh nghiệp với bảo mật cao với mã hóa end-to-end.
 • Hỗ trợ tính năng tự hủy và tự phát hủy email.
 • Cho phép tùy chỉnh miễn phí và không có quảng cáo.

5. Amazon WorkMail:

 • Cung cấp email doanh nghiệp tích hợp với Amazon Web Services (AWS).
 • Bảo mật với mã hóa dữ liệu và tính năng chống spam.
 • Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác của AWS.

6. Rackspace Email Hosting:

 • Cung cấp email doanh nghiệp với lưu trữ và bảo mật tại Rackspace.
 • Hỗ trợ tính năng chống spam và chống virus.
 • Tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác như Microsoft Office.

Mỗi dịch vụ email cho doanh nghiệp có những đặc điểm riêng và phù hợp với nhu cầu và ngân sách của từng tổ chức. Quan trọng là lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bảo mật trong môi trường công việc.

Trả lời