Hướng dẫn các bước chạy quảng cáo google ads?

Việc chạy quảng cáo trên Google Ads (trước đây là Google AdWords) bao gồm một loạt các bước để thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về các bước chạy quảng cáo trên Google Ads:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads

Truy cập trang chính của Google Ads (https://ads.google.com) và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 2: Tạo Chiến dịch Quảng cáo mới

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện Google Ads. Nhấp vào nút “+”, sau đó chọn “Tạo chiến dịch mới”.

Chọn mục mục tiêu bạn muốn quảng cáo, bao gồm “Tăng lượt truy cập trang web”, “Tạo nhãn hiệu và nhận diện thương hiệu”, “Tăng doanh số bán hàng”, vv. Sau đó, nhấp vào “Tiếp theo”.

Bước 3: Thiết lập Thông tin Chiến dịch

Đặt tên cho chiến dịch của bạn và chọn mạng hiển thị (tìm kiếm Google, mạng Hiển thị, YouTube, vv.).

Thiết lập mục tiêu đối tượng, bao gồm địa điểm, ngôn ngữ, thiết bị, vv.

Chọn ngân sách hàng ngày và loại ngân sách (ngân sách liên tục hoặc ngân sách giới hạn).

Thiết lập lịch trình hiển thị quảng cáo nếu cần.

Bước 4: Tạo Nhóm Quảng cáo

Đặt tên cho nhóm quảng cáo của bạn và chọn trang đích (trang web hoặc trang đích tùy chọn khác).

Chọn các từ khóa mà bạn muốn quảng cáo sẽ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm trên Google. Bạn cũng có thể bỏ qua bước này nếu bạn muốn sử dụng Quảng cáo hiển thị.

Bước 5: Tạo Quảng cáo

Chọn loại quảng cáo bạn muốn tạo, bao gồm Quảng cáo Văn bản, Quảng cáo Hình ảnh, Quảng cáo Đa phương tiện, vv.

Theo hướng dẫn để tạo nội dung quảng cáo dựa trên loại quảng cáo bạn chọn.

Bước 6: Đặt Mục tiêu và Ngân sách

Chọn kiểu đấu giá và mức đấu giá cho quảng cáo của bạn.

Đặt mục tiêu dựa trên hành vi mà bạn muốn người dùng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo (ví dụ: truy cập trang web, gọi điện, mua sản phẩm, vv.).

Bước 7: Xem xét và Đăng chiến dịch

Trước khi đăng chiến dịch, hãy xem xét lại tất cả thông tin đã nhập để đảm bảo rằng chúng đã đúng và hoàn thiện. Sau đó, nhấp vào “Đăng chiến dịch” để bắt đầu hiển thị quảng cáo của bạn.

Bước 8: Theo dõi và Tối ưu hóa

Sau khi chiến dịch bắt đầu chạy, bạn nên thường xuyên theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa chiến dịch. Điều này bao gồm việc điều chỉnh từ khóa, thay đổi nội dung quảng cáo, và theo dõi các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ nhấp vào (CTR), tỷ lệ chuyển đổi, và chi phí trên mỗi hành động (CPA).

Nhớ rằng Google Ads là một nền tảng phức tạp và liên tục thay đổi, vì vậy hãy luôn cập nhật với các tài liệu hướng dẫn và tài nguyên mới nhất từ Google để đảm bảo bạn đang thực hiện theo các phương pháp tốt nhất.

Trả lời